Intresserad?

SilverSeger har som uppgift att i samarbete med Kriminalvården utvärdera och möjliggöra lösningar för enskilda platser i Halvvägshus inom Sveriges gränser. I detta samarbete har verksamheten kontakt med offentliga och privata aktörer för inhyrning av boende/placeringslösningar för individer som av Kriminalvården bedöms redo för utslussning till Halvvägshus enligt 11 kap. 4 § Fängelselag (2010:610).

Om du som privatperson eller verksamhet har tillgång till boendelösningar för enstaka eller flera individer som du bedömer skulle kunna vara intressanta för verksamhetens behandlingsåtgärder kan du kontakta oss för mer information. Observera att sådana lösningar behöver vara inflyttningsklara, vilket inkluderar möblemang. Alla lösningar granskas genom besök och utredning innan godkännande.

Halvvägshus är en viktig behandlingsåtgärd och väg tillbaka i samhället för människor som avtjänat minst hälften av sitt fängelsestraff och av Kriminalvården bedöms som redo för åtgärden, samt i samband med utslussningen har schemalagd aktivitet/behandling via den svenska Frivården. Verksamheten är således alltid intresserad av kontakt med verksamheter eller individer som har ett intresse för att arbeta med eller hjälpa verksamheten med möjliggörande av detta.

För mer information, vid frågor eller vid intresse, kontakta SilverSeger på 0300-211 22 alternativt via e-post Info@Halvvagshus.se.

Om ni är intresserade av andra delar av vår verksamhet följ denna länk SilverSeger.


© Copyright 2019 SilverSeger AB